khách sạn LONG XUYÊN

Thành phố Long Xuyên là trung tâm hành chính của tỉnh An Giang, mời bạn xem danh sách khách sạn Long Xuyên bên dưới

Khách sạn Long Xuyên
Địa chỉ : 19 Nguyễn Văn Cưng, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3841927

Khách sạn An Long
Địa chỉ : 281 Trần Hưng Đạo, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3843298

Khách sạn Đông Xuyên
Địa chỉ : 9 Lương Văn Cù, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3843248

Khách sạn Hòa Bình 1
Địa chỉ : 130 Trần Hưng Đạo, Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện toại : 076 3857227

Khách sạn Gió Sông
Địa chỉ : Quản Cơ Thành, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3956032

Khách sạn Thắng Lợi 2
Địa chỉ : Lê Hồng Phong, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3854491

Khách sạn Ngọc Giang
Địa chỉ : 173 Nguyễn Thái Học, Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3953334

Khách sạn Hòa Bình 2
Địa chỉ : Lê Hồng Phong, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3954954

Khách sạn An Giang
Địa chỉ : 40 Hai Bà Trưng, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3841297

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ : 75 Trần Hưng Đạo, Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3953006

Khách sạn Cửu Long
Địa chỉ : 21 Nguyễn Văn Cưng, Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3843280

Khách sạn Hồng Anh
Địa chỉ : 21/3B Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3834305

Khách sạn Khải Hoàn
Địa chỉ : 26/2 Thành An, Mỹ Thới, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3931080

Khách sạn Bạch Hy Lotus
Địa chỉ : Công viên Mỹ Thới, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3833179

Khách sạn Thiên An
Địa chỉ : Hàm Nghi, Bình Khánh, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3859294

Khách sạn Thắng Lợi
Địa chỉ : 1 Lê Hồng Phong, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3852868

Khách sạn Xuân Hương
Địa chỉ : 18 Trần Hưng Đạo, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3853612

Khách sạn Kim Khánh
Địa chỉ : 264 Trần Hưng Đạo, Mỹ Xuyên, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3944178

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ : 12-14 Nguyễn Huệ A, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3841184

Khách sạn Thoại Châu
Địa chỉ : 130/4 Trần Hưng Đạo, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3842013Khách sạn Nhật Phương
Địa chỉ : 48 Tây Khánh 4, Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3848623

Khách sạn Hoàn Mỹ
Địa chỉ : 9 Lê Hồng Phong, Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3857839

Khách sạn Cây Bàng Long Xuyên
Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, Bình Đức 5, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3853862

Khách sạn Thái Bình Dương

Địa chỉ : 146/7AB Trần Hưng Đạo, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3840798

Khách sạn Thanh Vinh
Địa chỉ : 217/1 Ha Hoang Ho, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3847886

Khách sạn Thắng Lợi 2
Địa chỉ : 9 Lê Hồng Phong, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3852561

Khách sạn Hữu Dũng

Địa chỉ : 238 Lốt 10, Bình Khánh, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3859680

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ : 12-14 Nguyễn Huệ A, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3841184

Khách sạn Bảo Giang

Địa chỉ : Đường Trung Thành, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 38363179

Khách sạn Thiên An
Địa chỉ : 29 đường Thành Thái, Bình Khánh, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3859294

Khách sạn Rosa
Địa chỉ : 20 Lê Văn Nhung, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3956711

Khách sạn Quang Phương
Địa chỉ : 697 Trương Định, Bình Khánh, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại :0918 889868

Khách sạn Thái Dương
Địa chỉ : Lý Thái Tổ, Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3847657

Khách sạn Bình Dân
Địa chỉ : 12 Lý Tự Trọng, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3847657

Khách sạn Mỹ Lộc
Địa chỉ : 702/31 Trần Hưng Đạo, Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3834268

Khách sạn Thiên Hương
Địa chỉ : 4 Lý Tự Trọng, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3843152

Khách sạn Phát Thành

Đị chỉ : 2 Lý Tự Trọng, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3841708

Nhà khách ngân hàng Agribank
Địa chỉ : 40 Hai Bà Trưng, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3940644

Nhà khách Công Đoàn
Địa chỉ : 5 Nguyễn Du, Tp Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 076 3859097