Khách sạn Mộc Châu

Danh sách khách sạn Mộc Châu Sơn La

Khách sạn Sao Xanh Mộc Châu
Địa chỉ : Tiểu khu 14 Thị trấn Mộc Châu, Sơn La
Ðiện thoại: (022) 378 9999 – Fax: 022 3 789 555
3 sao


Khách sạn Công Đoàn Mộc Châu
Địa chỉ: Km 72 TT Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
Điện thoại: (022) 3869047
2 sao

Khách sạn Trường Giang
Địa chỉ : Đường Hoàng Quốc Việt tt. Mộc Châu, Sơn La
Điện thoại : 0124 985 5555
2 sao

Khách Sạn Hương Sen Mộc Châu
Địa chỉ: TT 7 - Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
Điện thoại: (022) 3866174
3 sao