khách sạn MÓNG CÁI

Danh sách khách sạn tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Khách sạn Hữu Nghị 1 
Địa chỉ:  68 Đường Nguyễn Du - Hòa Lạc, Móng Cái
Điện thoại:  033 3 881 408
2 sao

Khách sạn Quốc tế Li Lai
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Ka Long, Tp. Móng Cái
Điện thoại: 033. 3887 888
5 sao

Khách sạn HỮU NGHỊ 2
Địa chỉ: Số 68 – Đường Hữu nghị - Hòa Lạc, Móng Cái
Điện thoại: 84-33 3 881 201 / 881 223
2 sao

Khách sạn TRƯỜNG HUY
Địa chỉ: Đại lộ Hòa Bình - Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 033 3 887 938

Khách sạn TUẤN ANH
Địa chỉ: Số 08 Hữu Nghị - Trần Phú, Móng Cái
Điện thoại: 033 3 883 726

Khách sạn NAM PHONG
Địa chỉ: Đường Hùng Vương - Trần Phú - Móng Cái
Điện thoại: 033 3 887 776

Khách sạn VIỆT TRUNG
Địa chỉ: Số 10 Ngô Gia Tự - Trần Phú - Móng Cái
Điện thoại: 033 3 772 222

Khách sạn MAJESTIC
Địa chỉ: Số 5 - Đại lộ Hòa Bình - Trần Phú - Móng Cái
Điện thoại: 033 3 746 888 - 3 746 999
5 sao

Khách sạn ĐÔNG HẢI
Địa chỉ: Số 58 - Đại lộ Hòa Bình - Trần Phú - Móng Cái
Điện thoại: 033 3 779.368
2 sao

Khách sạn PROMEXCO
Địa chỉ: Số 08 - Đại lộ Hòa Bình - Trần Phú, Móng Cái
Điện thoại: 84-33 3 882 979 / 883269
3 sao

Khách sạn TUYÊN ĐẠT
Địa chỉ: Số 256 Đường Đông Trì- Hải Hòa, TP Móng Cái
Điện thoại:  033 3 881 776

Khách sạn QUẢNG AN
Địa chỉ: 20 Đường Hoàng Quốc Việt-Trần Phú, Móng Cái
Điện thoại: 033 3 773 868
1 sao

Khách sạn SAKURA
Địa chỉ: Số 68 - Đại lộ Hòa Bình - Trần Phú, Móng Cái
Điện thoại: 033 3 773 968
1 sao