Khách sạn Mù Căng Chải

Mù Căng Chải là một địa danh nổi tiếng của Yên Bái, ở đây chủ yếu là các nhà nghỉ, các bạn có thể xem danh sách bên dưới

Khách sạn Suối Mơ
Địa chỉ : Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 029 3 878643

Nhà nghỉ Sơn Ca
Địa chỉ : Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 029 3878 185 / 0988 981 675

Nhà nghỉ Quang Minh

Địa chỉ : Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 0912 501627

Nhà Nghỉ Hương Giang
Địa chỉ : Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 029 3878486 – 0942 479495

Nhà nghỉ Khau Phạ
Địa chỉ : Nằm trên đèo Khau Phạ, cách Tú Lệ khoảng 7km theo hướng về Mù Cang Chải
Điện thoại : 0293 560929 / 0942 931845

Nhà nghỉ Trung Kiên
Địa chỉ : Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 029 3878204 / 0972 953145 

Nhà nghỉ Long Hiên
Địa chỉ : Thị trấn Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 0948 934667

Nhà nghỉ Moon
Địa chỉ : Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 0165 6782888 – 0912 058899

Nhà nghỉ ngủ Mù Căng Chải
Địa chỉ : Tổ 3 Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 0984 320478

Nhà nghỉ Bưu Điện

Địa chỉ : Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 029 3560345

Nhà nghỉ Cộng Đồng
Địa chỉ : Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 0986 764490

Nhà nghỉ Mai Mù Căng Chải
Địa chỉ : Cách trung tâm Thị trấn 500m về hướng đi Yên Bái
Điện thoại : 0919 487496 – 0984 238234
Nhà nghỉ Hải Nguyễn
Địa chỉ : Tổ 5, Thị trấn Mù Cang Chải,Yên Bái
Điện thoại : 01666 968470

Nhà nghỉ Hồng Minh
Địa chỉ: Ngã Ba Kim, Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 029 3878929 – 01232554859

Nhà nghỉ Thanh Chung
Địa chỉ : Tổ 3 Thị trấn Mù Cang Chải, Yên Bái
Điện thoại : 0165 9675037