Khách sạn Mũi Né

Các khách sạn tại Mũi Né nổi bật
Khách sạn WindFlower Mũi Né
Địa chỉ: 76 Huỳnh Thúc Kháng, Hàm Tiến, Mũi Né
Điện thoại: (062) 3743969
3 sao