khách sạn MUỜNG LAY

MƯỜNG LAY là một thị xã của tỉnh ĐIỆN BIÊN, mời bạn xem danh sách khách sạn tại MƯỜNG LAY
Khách sạn Lan Anh
Địa chỉ : Phường Sông Đà, TX Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại : 0230 3852370

Khách sạn Him Lam II
Địa chỉ : Thị xã Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại : 0230 3853235 – 0912 253026

Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ: Khu Đồi Cao, Thị xã Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại : 0230 3853719
3 sao
Khách sạn Đức Trường
Địa chỉ : Thị xã Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại : 0230 3852467 – 0945 047658

Khách sạn Sông Đà
Địa chỉ: Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại : 0230 3852527

Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ : Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại : 0164 7807108
Nhà khách UBND Thị xã Mường Lay
Địa chỉ : Thị xã Mường Lay, Điện Biên
Điện thoại : 0230 3852456