Khách sạn Mỹ Tho

Danh sách khách sạn tại Mỹ Tho Tiền Giang

Khách sạn CHƯƠNG DƯƠNG
Địa chỉ: Số 10, đường 30/4, phường 1
Điện thoại: (073) 3870875
2 sao

Khách sạn MINH QUÂN

Địa chỉ: Số 69, đường 30/4, phường 1
Điện thoại: (073) 3979979
2 sao

Khách sạn ĐÔNG KHOA
Địa chỉ: Số 46, Lê Văn Phẩm, phường 5
Điện thoại: (073) 3975979
1 sao

Khách sạn HỒNG TRÚC
Địa chỉ: Số 28, Quốc lộ 50, phường 9
Điện thoại: (073) 6252152
1 sao

Khách sạn MINH TÀI
Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Huệ, phường 1
Điện thoại: (073) 3974858
1 sao

Khách sạn PHƯƠNG TÍN
Địa chỉ: 107, ấp 2, đường 870B, xã Trung An
Điện thoại: (073) 3859199
1 sao

Khách sạn TÂY HỒ
Địa chỉ: Số 2, Thủ Khoa Huân, phường 1
Điện thoại: (073) 3971806

Loại, hạng: Nhà kháchKhách sạn THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Ấp 2, xã Trung An
Điện thoại: (073) 3953344
1 sao

Khách sạn VỌNG CÁT

Địa chỉ: 1/32 Thái Sanh Hạnh, P.8
Điện thoại: (073) 3872287
1 sao


NHÀ KHÁCH UBND TỈNH TIỀN GIANG


Địa chỉ: 6C Rạch Gầm, phường 1

Điện thoại: (073) 3873150 Loại, hạng: Nhà khách


Khách sạn TẤN LỘC
Địa chỉ: 9A Khu phố 1, P.10
Điện thoại: 01669.282.848
1 sao

Khách sạn PHƯƠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 126 Thái Sanh Hạnh, P.8
Điện thoại: 0917.172.666
1 sao

Khách sạn MỸ THẠNH HƯNG
Địa chỉ: Đường số 4, Khu Mỹ Thạnh Hưng, P.6
Điện thoại: (073) 3975500
1 sao


Khách sạn CÔNG ĐOÀN
Địa chỉ: 61, đường 30/4, P.1
Điện thoại: (073) 3874324
1 sao


Khách sạn RẠNG ĐÔNG 2
Địa chỉ: Khu phố 4, Lê Thị Hồng Gấm, P6
Điện thoại: (073) 3970085
1 sao

Khách sạn SÔNG TIỀN ANNEX

Địa chỉ: Số 33, Trưng Trắc, phường 1
Điện thoại: (073) 3977883
1 sao

Khách sạn THÀNH THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong
Điện thoại: (073) 3989333
1 saoNHÀ KHÁCH CÔNG AN

Địa chỉ: 152 Đinh Bộ Lĩnh, P.9

Điện thoại: (073) 3899319 Loại, hạng: Nhà khách


Khách sạn HOA QUỲNH

Địa chỉ: 184 Nguyễn Thị Thập, P.10
Điện thoại: (073) 3856699
1 sao

Khách sạn TRƯỜNG THỊNH

Địa chỉ: 36/3 Quốc lộ 1A, xã Trung An
Điện thoại: (073) 3856158
1 sao

Khách sạn TRUNG LƯƠNG 2
Địa chỉ: Ấp 4, xã Đạo Thạnh
Điện thoại: (073) 3855927
1 sao

Khách sạn PHÚC THỊNH

Địa chỉ: 199B, QL 60, xã Trung An
Điện thoại: (073) 3879703
1 sao


Khách sạn VĂN PHÚC
Địa chỉ: Ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh
Điện thoại: (073) 3889289
1 sao

Khách sạn SÔNG TIỀN
Địa chỉ: Số 101, Trưng Trắc, phường 1
Điện thoại: (073) 3872009
2 sao
NHÀ KHÁCH CHƯƠNG DƯƠNG

Địa chỉ: Số 01, Trương Định, phường 1

Điện thoại: (073) 3882263

Loại, hạng: Nhà kháchKhách sạn HƯNG THÀNH 2
Địa chỉ: 127/4, Lê Thị Hồng Gấm, phường 5
Điện thoại: (073) 3971177
1 sao

Khách sạn HƯỚNG DƯƠNG 2
Địa chỉ: Số 222C, Khu phố 2, phường 10
Điện thoại: (073) 39955495
1 sao

Khách sạn MỸ HƯNG HƯNG

Địa chỉ: Số 89/2, Lê Thị Hồng Gấm, phường 6
Điện thoại: (073) 3887352
1 sao