Khách sạn Nam Định

Danh sách khách sạn Nam Định

Nhà khách UBND tỉnh Nam Định
Địa chỉ : 40 Mạc Thị Bưởi, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3839 888

Khách sạn Vị Hoàng

Địa chỉ : 153 Nguyễn Du, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 3849 290

Khách sạn Sơn Nam

Địa chỉ : 26 Lê Hồng Phong, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 3645 617

Khách sạn Bình Tân

Địa chỉ : 551 Trần Thái Tông- Phường Lộc Vượng
Điện thoại : (0350) 3681 789

Khách sạn LAKESIDE

Địa chỉ : 168 Hùng Vương, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 6262 626

Khách sạn Ngọc Linh Dương
Địa chỉ : 295-297 Trần Thái Tông, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3681 106

Khách sạn Phú Mỹ
Địa chỉ : 36 Lê Hồng Phong, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 3848 188 

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ : Cầu Gia, Lộc An, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 3700 041
Khách sạn Thanh Phong
Địa chỉ : Đường Kênh, P. Lộc Vượng, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 3682 052

Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ : 121 Lê Hồng Phong, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 3841 124

Khách sạn Đại Lộc

Địa chỉ : 20 đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 3529 222

Khách sạn Hoàng Gia
Địa chỉ : Km2 đường 21- Nam Vân, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 3859 417

Khách sạn Hoàng Nguyên
Địa chỉ : Quốc lộ 10, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3680 445

Khách sạn Linh Trang
Địa chỉ : 62 Trần Nhân Tông- Văn Miếu, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3831 345

Khách sạn Najimex
Địa chỉ : 10 Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3845 146

Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ : Km2 đường 21 Nam Vân, TP. Nam Đinh
Điện thoại : (0350) 3859 499