Khách sạn Nghĩa Lộ

Nghĩa Lộ là một thị xã thuộc tỉnh Yên Bái, mời bạn xem các khách sạn tại Nghĩa Lộ như bên dưới

Khách sạn Hoa Ban
Phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ
Yên Bái
Điện thoại : 029 3870008

Khách sạn Miền Tây
Đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ
Yên Bái
Điện thoại : 029 3871223

Khách sạn Nghĩa Lộ
Số 232 Đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ
Yên Bái
Điện thoại : 029 3870106 – 0982 434763
Khách sạn Mường Lò
Số Nhà 93 - Đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ
Yên Bái
Điện thoại : 0293.879.666 – 0293.872.888

Nhà nghỉ Hoa Tây Bắc
Tổ 22 - Phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ
Yên Bái
Điện thoại : 029 3563 563

Nhà nghỉ Linh Giang
12 đường Bản Vệ, thị xã Nghĩa Lộ
Yên Bái
Điện thoại : 0936669954 – 0947151615
Khách sạn Trung Kế
Phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ
Yên Bái
Điện thoại : 029 3870106

Nhà nghỉ Bảo Long
Phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ
Yên Bái
Điện thoại : 029 3870458

Nhà nghỉ Hoàng Long
Phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ
Yên Bái
Điện thoại : 029 3879320 – 0912 973004