Khách sạn Ngọc Hồi

Ngọc Hồi là một huyện của tỉnh Kon Tum, Ngọc Hồi cách của khẩu Bờ Y khoảng 13km, mời bạn xem các khách sạn tại Ngọc Hồi bên dưới

Khách sạn Hương Sơn
121 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại : 060 3831309

Khách sạn Xổ Số Ngọc Hồi
11 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại : 060 3832263

Khách sạn Hưng Yên

Địa chỉ : Thị trấn Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại : 060 3885323

Khách sạn Đăng Khoa (Rạng Đông)

Địa chỉ : 121 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại : 060 3881881

Khách sạn Hồng Hải

Địa chỉ : 48 Hoàng Thị Loan, Thị trán Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại : 060 3885040


Khách sạn Mini Hòa Bình
56 Hoàng Thị Loan, Thị trấn Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại: 060 3832501

Khách sạn Hải Vân
Địa chỉ : 272 Trần Phú, Thị trấn Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại: 060 3832736

Khách sạn Đông Dương
Địa chỉ : 95 Hùng Vương, Thị trấn Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại: 060 3832206

Khách sạn Phương Dung

Địa chỉ : thôn 4, Thị trấn Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại: 060 3832381
Khách sạn BMC
Địa chỉ : 2 Trần Phú, Thị trấn Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại: (060) 6268999

Nhà nghỉ Tường Vi
119 Hoàng Thị Loan, Thị trấn Plei Kần,
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại : 0905 992269

Nhà nghỉ Sao Mai

918 Hùng Vương, Thị trán Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại :

Nhà nghỉ Hoàng Long
908 Hùng Vương, Thị trán Plei Kần
Ngọc Hồi, Kon Tum
Điện thoại : 0122 2533782