Khách sạn Nha Trang

Nha Trang là thành phố nổi tiếng về du lịch biển, hệ thống khách sạn tại Nha Trang phát triển khá mạnh mẽ, từ khách sạn cao cấp đến khách sạn bình dân, mời bạn xem danh sách khách sạn Nha Trang nổi bật
Banner Khách sạn Liberty Center Nha Trang
Khách sạn Pavillon Garden Nha Trang
Địa chỉ: 04 Tôn Đản, TP. Nha Trang
Điện thoại: (058) 3525565
2,5 sao

Khách sạn Sunrise Nha Trang

Địa chỉ: 12 - 14 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3820999


Khách sạn Nha Trang Palace
Địa chỉ: 9 Yersin, Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3563191


Khách sạn Galina Nha Trang
Địa chỉ: 5 Hùng Vương, Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3839999


Khách sạn Vũ Quý 1

Địa chỉ: 330 đường Dã Tượng - TP. Nha Trang
Điện thoại: (058) 3881606
2 sao

Khách sạn Hải Âu Nha Trang
Địa chỉ: 03 Nguyễn Chánh - Nha trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3521333


Khách sạn Nhị Phi Nha Trang
Địa chỉ: 10 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3524585 / 3524454 / 3524494


Khách sạn Ruby Nha Trang

Địa chỉ: 90-92 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3529595


Khách sạn Dendro Nha Trang
Địa chỉ: 92 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3525757 / 3523352


Khách sạn Boton Nha Trang
Địa chỉ: 2K Hùng Vương - TP. Nha Trang
Điện thoại:  (058) 3524496
2 sao

Khách sạn Liberty Center Nha Trang
Địa chỉ: 09 Biệt Thự, Nha Trang
Điện thoại: (058) 3529555
4sao+

Khách sạn Green Word

Địa chỉ: 44 Nguyễn Thị Minh Khai - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3528666


Khách sạn Majestic Nha Trang
Địa chỉ: 90 - 92 đường Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3524568


Khách sạn Hoa Chính Nha Trang
Địa chỉ: 31/14 Biệt Thự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3521668
1 sao

Khách sạn Souvenir Nha Trang
Địa chỉ: 2R Quân Trấn - Hùng Vương, Nha Trang - Khánh Hòa 
Điện thoại: (058) 3523918 / 3523919
2 sao

Khách sạn VDB Nha Trang
Địa chỉ: 50 Phạm Văn Đồng, Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3728728


Khách sạn Botanic Nha Trang
Địa chỉ: 34/5 mặt tiền Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang
Điện thoại: (058) 3527545
2 sao

Khách sạn Thiên Thanh Cerulena
Địa chỉ: 32 Phạm Văn Đồng - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3541667 
2 sao

Khách sạn Sen Vàng Nha Trang
Địa chỉ: 96B4 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3522988
2 sao

Khách sạn Nha Trang Lodge
Địa chỉ: 42 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3521500