khách sạn PHỦ LÝ

Danh sách khách sạn Phú Lý Hà Nam

Khách sạn 30-4
Địa chỉ : 34 đường Biên Hòa, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0351 3854035

Khách sạn Inco Hà Nam

Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0924 249779

Khách sạn Hương Việt

Địa chỉ : Đường Lê Hoàn, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0351 3842674

Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ : 106 Trần Phú, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0351 3851611 – 0351 3851005

Khách sạn Hải Đăng

Địa chỉ : Đường Lê Lợi, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại :

Khách sạn 2-9
Địa chỉ : Đường Hai Bà Trưng, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0351 3858929

Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ : Đường Trần Phú, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0351 3851097Nhà nghỉ Ngọc Phú
Địa chỉ : 223 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0915 669763

Khách sạn Anh Đào
Địa chỉ : 245 Lý Thường Kiệt, TP. Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0351 3851384

Nhà nghỉ Hồng Thắm
Địa chỉ : Đường Lê Hoàn, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0351 3851739

Nhà nghỉ Minh Sơn
Địa chỉ : 395 Lý Thường Kiệt, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0351 3851205

Nhà nghỉ Ven Đô
Địa chỉ : 133 Lý Thường Kiệt, Tp Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại : 0351 3851856

Khách sạn Hà Nam
Địa chỉ : Tổ 3B P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý
Điện thoại : 0351

Khách sạn Hải Hòa
Địa chỉ : Quốc lộ 1A, P. Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý
Điện thoại :