Khách sạn Phước Long

Danh sách khách sạn ở Phước Long Bình Phước

Khách sạn Hoàn Vũ
Địa chỉ : 71 Đinh Tiên Hoàng, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3778206

Khách sạn Thịnh Sâm
Địa chỉ : 38 Đinh Tiên Hoàng, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3779512

Khách sạn Hoàng Yến
Địa chỉ : Khu phố 1, Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3778225

Khách sạn Mỹ Lệ
Địa chỉ : Nguyễn Huệ, Long Thủy, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3808909

Khách sạn Hoàn Vũ

Địa chỉ : 71 Đinh Tiên Hoàng, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3778206

Khách sạn Phương Đông
Địa chỉ : Khu phố 5, Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3778103


Nhà nghỉ Anh Đào
Địa chỉ : 120 Tỉnh lộ 741, Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3778207

Nhà nghỉ Đổ Hoài
Địa chỉ : 11 đường 6-1, Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3778301


Nhà nghỉ Gia Bảo
Địa chỉ : Đường CMT8, Long Thủy, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3780790

Nhà nghỉ Tân Bình
Địa chỉ : Tỉnh lộ 741, Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3713111

Nhà nghỉ 773
Địa chỉ : Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3773773

Nhà nghỉ Hoàng Gia
Địa chỉ : Đường Lê Quý Đôn, Khu 2, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3780199 – 0651 3709679
Comments