Khách sạn Phước Sơn

Phước Sơn là huyện miền núi của Tỉnh Quảng Nam, Phước Sơn có thị trấn Khâm Đức, các khách sạn chủ yếu tập trung tại Khâm Đức, hệ thống khách sạn nơi đây chưa phát triển

Khách sạn Bé Châu Giang
Địa chỉ: Khối 2A TT.Khâm Đức
H. Phước Sơn,  Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3681555


Nhà khách Bưu Điện
Địa chỉ : Bưu điện Phước Sơn
TT Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3881 800.
Di động: 0914 228 232

Khách sạn Khâm Đức Phước Sơn
Địa chỉ: Khối 7 Thống Nhất TT.Khâm Đức
H.Phước Sơn, Quảng Nam
Điện thoai: (0510) 3881048


Khách sạn Phước Sơn
Địa chỉ: 43 - Đường Hồ Chí Minh
Thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3881296
Di động: 0982881296
Khách sạn Xuân Mãi Phước Sơn
Địa chỉ: Kối 5 TT.Khâm Đức
H.Phước Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3881979