khách sạn PLEIKU

Danh sách khách sạn tại Pleiku

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai
Địa chỉ: 1 Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại:
4 sao

Khách sạn Sê San
Địa chỉ: 89 Hùng Vương, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Điện thoại:

Khách sạn Đức Long 2
Địa chỉ: 117-119 Trần Phú, TP. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại:
3 sao

Địa chỉ: 18 Lê Lai, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (059) 3715787
3 sao

Khách sạn Mạnh Lê Gia
Địa chỉ: 85 Wừu, P.IaKring, TP. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại:

Khách sạn Đức Long 1
Địa chỉ: 95- 97 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: