khách sạn BA ĐỒN

BA ĐỒN là một thị xã của tỉnh QUẢNG BÌNH, mời bạn xem các khách sạn BA ĐỒN bên dưới
Khách sạn Cosevco Star
Địa chỉ: Thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình
Điện thoại/Fax: (052) 3513572
Khách sạn Green Ba Đồn
Địa chỉ: 304 Quang trung, Ba Đồn, Quảng Bình
Điện thoại: (052) 3512 123