Khách sạn Đồng Hới

Danh sách khách sạn tại Đồng Hới, Đồng Hới là trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Bình
Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình
Địa chỉ: Số 20 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 276
4 sao

Khách sạn Du Lịch Kẻ Bàng
Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3841 063

Khách sạn Hoàng Linh
Địa chỉ: Tiểu Khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821 608

Khách sạn Hoàng Nhật Anh
Địa chỉ: Số 28 Quang Trung - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 509
2 sao

Khách sạn Anh Linh
Địa chỉ: 38 - Dương Văn An - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 297

Khách sạn Biển Nhật Lệ
Địa chỉ: Thôn Đông Phú - Quang Phú - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810 387

Khách sạn Bình Dương

Địa chỉ: 114 Dương Văn An - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 399

Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 746

Khách sạn Diệu Linh
Địa chỉ: 305 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 429

Khách sạn Trường Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 007

Khách sạn Đại Nam
Địa chỉ: Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 386

Khách sạn Đồng Hới
Địa chỉ: 50 Quang Trung - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3824 077

Khách sạn Hằng Nga
Địa chỉ: 117B Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 175

Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: 02 Quang Trung - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 333

Khách sạn Ban Mai
Địa chỉ: Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810 755

Khách sạn Hoàng Mai
Địa chỉ: 42 Lê Quý Đôn - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 822

Khách sạn Hương Quỳnh
Địa chỉ: 18 Quang Trung - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 011

Khách sạn Hương Trà
Địa chỉ: Tiểu khu 8 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 216

Khách sạn Hương Xuân

Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 703

Khách sạn Kiến Giang
Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 216

Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: 36 Phan Chu Trinh - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 888

Khách sạn Hải Âu
Địa chỉ: Phường Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 692

Khách sạn Hải Long
Địa chỉ: 215 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 120

Khách sạn Mỹ Hưng
Địa chỉ: Trương Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 907

Khách sạn Thanh Long
Địa chỉ: 56 Nguyễn Du - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 462

Khách sạn Thành Mỹ
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 776

Khách sạn Thiên Long
Địa chỉ: 16 Quang Trung - Hải Đình - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 519


Khách sạn Linh Trang
Địa chỉ: 191 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 277

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 110
Khách sạn Hương Giang II
Địa chỉ: Đường Mạc Đĩnh Chi, Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 595

Khách sạn 8/3
Địa chỉ: Số 129 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 888
2 sao

Khách sạn Công đoàn Nhật Lệ
Địa chỉ: Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 369 
2 sao

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ
Địa chỉ: Số 16 - Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3829 835

Khách sạn Phú Quý
Địa chỉ: Thôn Nam Phú - Quang Phú - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810 521

Khách sạn Hữu Nghị
Địa chỉ: Số 22 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 567

Khách sạn Tân Bình
Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Hải Đình - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3843 076
3 sao

Khách sạn Tứ Quý
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 776

Khách sạn LUXE
Địa chỉ: Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3845 959
2 sao

Khách sạn Sông Son
Địa chỉ: 30 Quang Trung - Hải Đình - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3841 837

Khách sạn Tân Cương
Địa chỉ: 16A Quang Trung - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3825 589

Khách sạn Tân Cương 2

Địa chỉ: 179 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3842 861

Khách sạn Tân Ngọc Ánh

Địa chỉ: Phú Thượng - Phú Hải - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 617

Khách sạn Mỹ Quang
Địa chỉ: 69 Trương Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 691

Khách sạn Năm Long
Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821 581

Khách sạn Thùy Dung
Địa chỉ: 50 Đồng Hải - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820727

Khách sạn Kiều Giang
Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 108

Khách sạn Kim Liên
Địa chỉ: 02 Lê Văn Hưu - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 154

Khách sạn Kim Long
Địa chỉ: Đường Trường Pháp - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3827 590

Khách sạn Thuý Nga
Địa chỉ: 12 Quang Trung - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3840 865

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 10 Quang Trung - Thành Phố Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 390
2 sao

Khách sạn Thanh Phúc
Địa chỉ: Số 242 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 774
2 sao

Khách sạn Hoa Mai 2
Địa chỉ: Tiểu khu 2 - Hải Thành- TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3822 746

Khách sạn Mỹ Ngọc
Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3820 125

Khách sạn Kim Liên I

Địa chỉ: 465 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3823 073

Khách sạn Hoa Mai
Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3825 831

Khách sạn Hoàng Anh
Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3821 517

Hoà Bình Hotel
52 - 54 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3822 347
Email: booking@hotelhoabinh.com