Khách sạn Qui Nhơn

Danh sách khách sạn tại Qui Nhơn
Khách sạn Sài Gòn Qui Nhơn
Địa chỉ: 24 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3829922


Khách sạn Hoàng Yến

Địa chỉ: 5 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3646489Mường Thanh Qui Nhơn hotel
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3892666


Khách san Hải Âu Qui Nhơn
Địa chỉ: 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3846377