khách sạn SA ĐÉC

Danh sách khách sạn tại Sa Đéc, Đồng Tháp
Khách sạn Hưng Bình
Địa chỉ: 15, Tỉnh lộ 848, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại: 067.3762239
1 sao

Khách sạn Hương Thủy
Địa chỉ: 58, Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc
Điện thoại: 067.3868963
1 sao

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 384A, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1, thành phố Sa Đéc
Điện thoại: 067.3867867 - Fax: 067.3772111
1 sao

Khách sạn Linh Tuyền

Địa chỉ: 9F, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc
Điện thoại: 067.3764222
1 saoKhách sạn Bông Hồng
Địa chỉ: 251A, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 1, thành phố Sa Đéc
Điện thoại: 067.3868 288
2 sao

Khách sạn Sa Đéc
Địa chỉ: 108/5A, đường Hùng Vương, TP. Sa Đéc
Điện thoại: 067.3862828, 3866456
2 sao

Khách sạn Thành Giàu
Địa chỉ: tổ 2, ấp Sa Nhiên, phường Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc
Điện thoại: 067.3762881
(đủ tiêu chuẩn)

Khách sạn Thảo Ngân
Địa chỉ: 04, đường An Dương Vương,  thành phố Sa Đéc
Điện thoại: 067.3774255
1 sao