khách sạn SẦM SƠN

Danh sách khách sạn tại Sầm Sơn Thanh Hóa
Khách sạn Bưu Điện Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Du, TX.Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (84-37) 3822.006