khách sạn SÓC TRĂNG

Danh sách khách sạn tại Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng có thành phố trùng tên với tỉnh

Khách sạn Tín Hòa
Địa chỉ: 20 đường Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 0793.897777 / 0793.619666

Khách sạn Phú Quí
Địa chỉ: Số 19-21 Phan Châu Trinh, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3611.911
2 sao

Khách sạn Phú Qúi 2
Địa chỉ: Số 50, Hai Bà Trưng, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 611 811
Khách sạn đạt chuẩn

Khách sạn Phong Lan 1
Địa chỉ: 124 đường Đồng Khởi, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 821.619
1 sao

Khách sạn Phong Lan 2
Địa chỉ: Số 133 Nguyễn Chí Thanh, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 821.757
1 sao

Khách sạn Xuân Huỳnh 1
Địa chỉ: 231 Hùng Vương, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 0793 613 099

Khách sạn Xuân Huỳnh 2
Địa chỉ: Số 14 Huỳnh Phan Hộ, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 826 869

Khách sạn Khánh Hưng
Địa chỉ: Số 17, Trần Hưng Đạo, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3821.026
2 sao

Khách sạn Gia Huy
Địa chỉ: Số 179, Phú Lợi, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 627567
1 sao

Khách sạn Vinh Phong
Địa chỉ: Số 290 Quốc lộ I, Khóm I, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3626.111
2 sao

Khách sạn Ngọc Lan
Địa chỉ: Số 170 Lê Hồng Phong, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 622444
1 sao

Khách sạn Phú Lợi
Địa chỉ: Số 30, Phú Lợi, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 823 933.
Khách sạn đạt chuẩn
 
Khách sạn Hồng Cúc
Điạ chỉ: Số 84 B, Quốc lộ I, TP. Sóc Trăng 
Điện thoại: 079 3 620306
Khách sạn đạt chuẩn

Khách sạn Tiến Dinh
Địa chỉ: Số 256, D15, Khu dân cư Hưng Thịnh, P7,  Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3623016
Khách sạn đạt chuẩn
 
Khách sạn Hồng Ngọc
Địa chỉ: 280 Nguyễn Văn Linh, Sóc Trăng 
Điện thoại: 079 3624489
Khách sạn đạt chuẩn
Khách sạn Thanh Nhàn
Địa chỉ: Quốc lộ 1 A, P2, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 821676
1 sao

Khách sạn Nét Việt
Địa chỉ: Số 120 Trương Công Định, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 624510
1 sao

Khách sạn Hùng Vương
Địa chỉ: Số 6/24 Hùng Vương, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 624666
1 sao

Khách sạn Thành Hưng
Địa chỉ: Số 600, Quốc lộ 1A, P2, TP. Sóc Trăng 
Điện thoại: 079 3 614 455
1 sao

Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ: 107 Hùng Vương. TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3829324
 
Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ: Số 15 A Trà Men B, Sóc Trăng 
Điện thoại: 079 3826660
Khách sạn đạt chuẩn

Khách sạn Thuỷ Tiên
Địa chỉ: Số 1 đường Kinh Xáng, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 611 131
2 sao
 
Khách sạn Hương Sen
Địa chỉ: Số 21/1 Trương Công Định, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 812575
 
Khách sạn Sunstar
Địa chỉ: Số 1 Kinh Phú Ninh, Quốc lộ I, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 3 611.118
2 sao

Khách Sạn Ngọc Thu
Địa chỉ: KM 2127 Quốc lộ 1A, An Hiệp, Châu Thành Sóc Trăng
Điện thoại:

Khách sạn Việt Nghĩa
Địa chỉ: 4 Đào Duy Từ, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 889 888

Khách sạn Quê Hương
Địa chỉ: 128 Nguyễn Trung Trực, Sóc Trăng
Điện thoại : 079 3 616.122
2 sao

Khách sạn Du Lịch Công Đoàn
Địa chỉ: Số 04, Trần Văn Sắc, Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 826 984
1 sao

Khách sạn Tô Hà
Địa chỉ: Số 174, Mạc Đỉnh Chi, TP. Sóc Trăng
Điện thoại: 079 3 828 812
1 sao