khách sạn SƠN LA

Danh sách khách sạn tại Sơn La

Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: Số 228, Đường Trường Chinh, TP Sơn La
Điện thoại: 0223. 753.299

Khách sạn Sơn La

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Điện thoại: 0223. 852.702

Khách sạn Sunrise

Địa chỉ: Số 53, Tổ 10, Phường Chiềng Lề, TP Sơn La
Điện thoại: 0223. 858.799

Khách sạn Nậm La
Địa chỉ: Số 408, Đường Trần Đăng Ninh, TP Sơn La
Điện thoại: 0223. 874.516

Khách sạn Sao Xanh
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quyết Thắng, TP Sơn La
Điện thoại: 0223. 851.663Khách sạn Hương Sen 2
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quyết Thắng,TP Sơn La
Điện thoại: 0223. 857.470

Khách sạn Công Đoàn Mộc Châu
Địa chỉ: Km72, TT Nông Trường Muộc Châu
Điện thoại: 0223.866.089

Khách sạn Hiền Thu
Địa chỉ: TK6, TT Hát Lót, Mai Sơn
Điện thoại: 0223.843045

Khách sạn Hoàng Gia
Địa chỉ: Khối 13, TT Phù Yên, Sơn La
Điện thoại: 0223.863.250

Khách sạn Hùng Ngân
Địa chỉ: TT Thuận Châu, Sơn La
Điện thoại: 0223.847.022

Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tô Hiệu, TP Sơn La
Điện thoại: 0223.852.969

Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: Số 4, Đường Xuân Thủy, TP Sơn La
Điện thoại: 0223. 855.313

Khách sạn Hương Sen
Địa chỉ: TK3, TT Ít Ong, Mường La
Điện thoại: 0223.821.098