Khách sạn Sơn Tây Hà Nội

Danh sách khách sạn tại Sơn Tây Hà Nội

Khách sạn Ngọc Tú
Địa chỉ: Khu Cầu Quan - Trung Sơn Trầm - Sơn Tây
Điên thoại: 04 60278235 ; DĐ: 0912314118

Khách sạn Yên Bình
Địa chỉ: Tân Phúc, Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: 04 33611561 ; 0943888488

Khách sạn Bặch Dương

Địa chỉ: 369 Tổ 20 Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội
Tel: 04 63251666 ; Fax: 04 6325881
Khách sạn Thiên Mã
Địa chỉ: Xã Sơn Đông - TX. Sơn Tây - Hà Nội
Điện thoại:
2 sao

Khách sạn Sơn Tây
Địa chỉ: 15 Chùa Thông - Sơn Lộc - TX. Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 33835225
2 sao