Khách sạn Sông Cầu

Sông Cầu là một thị xã của tỉnh Phú Yên, mời bạn xem danh sách khách sạn tại Sông Cầu Phú Yên bên dưới
Khách sạn Laura
Địa chỉ: 252 Nguyễn Huệ, TX Sông Cầu, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3875510
1 sao