Khách sạn tại Ba Vì Hà Nội

Danh sách khách sạn tại Ba Vì Hà Nội

Khách sạn Ao Vua
Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 388 1020

Khách sạn Cao Sơn

Địa chỉ: Thôn Cẩm Tân, xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: (034) 386 5965

Khách sạn Quảng Tây

Địa chỉ: Thôn Cẩm Tân X.Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: (04) 33.624.565


Khu du lịch Tản Đà
Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: (04) 33 881 047

Nhà khách Khoang Xanh
Địa chỉ: Xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: (04) 33 881 206

Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai
Địa chỉ: Xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội
Điện thoại: (04) 33 863 098