khách sạn CÀ NÁ

Danh sách khách sạn tại Cà Nà. Cà Ná cách Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 35km về phía Nam

Khách sạn Cà Ná
QL1A - Cà Ná - Phước Diêm - Ninh Phước.
Điện thoại: 068.761616; 761320.


Khách sạn, nhà hàng Hải Ninh
QL1, Cà Ná Phước Diêm, Ninh Phước.
Điện thoại: 068.760853.


Khách sạn Hải Sơn
QL1A - Cà Ná - Phước Diêm - Ninh Phước, Ninh Thuận.
Điện thoại: 068.761322; 761318.