Khách sạn tại Cầu Giấy Hà Nội

Danh sách khách sạn tại Cầu Giấy Hà Nội

Khách Sạn Ngõ Vắng
Địa chỉ: số 5 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 85878802

Somerset Hoà Bình
Địa chỉ: 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3755 5888

Khách sạn A25 Hải Yến
Địa chỉ: A24 ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 62751512 / ĐTDD: 0936043488

Khách sạn Dollar
Địa chỉ: 12B Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04)3 836 0389 / ĐTDD: 0944859995

Khách sạn A25 Hoàng Quốc Việt
Địa chỉ: Ngõ 385 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37.913.175 /  0169.456.88.33

Khách Sạn Cầu Giấy
Địa chỉ: 110 Cầu Giấy, P.Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38.330.316

Khách sạn Grand Plaza Hà Nội
Địa chỉ: Số nhà 117, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3555 1000

Khách sạn Hà Nội Plaza
Địa chỉ: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35.561.167

Khách sạn Hải Dung
Địa chỉ: 383, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:

Khách sạn Quê Hương
Địa chỉ: 97 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3833 8178

Khách sạn Hoàng Anh
Địa chỉ: 209 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3833 3986

Khách sạn Hoàng Hà
Địa chỉ: 126, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3764 5084

Khách sạn Hồng Hoa Viên
Địa chỉ: 15 ngõ Đình Làng Hậu,Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy
Điện thoại: (04) 73022888

Khách sạn Huy Sơn
Địa chỉ: A24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3755 4069

Khách sạn Lucky
Địa chỉ: 104 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3786 8030

Khách sạn Lucky 142
Địa chỉ: No.142 Trung Hoa Street, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37835060 / 0909445899

Khách sạn Mai Trang
Địa chỉ: 84 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3767 2699

Khách sạn Phương Đông
Địa chỉ: 7 Ngách 20/14 Hồ Tùng Mậu, P.Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 36.012.152

Khách sạn Pusan
Địa chỉ: 210 - 212 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 37833020

Khách sạn Quan Hoa
Địa chỉ: 20/165 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3833 8075