Khách sạn tại Đông Anh Hà Nội

Danh sách khách sạn tại Đông Anh Hà Nội

Khách sạn Hà Anh
Địa chỉ: Tổ 7 Cầu Đôi, Tt. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38 831 523

Khách sạn Loa Thành

Địa chỉ: Khối 1B Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3883 1488

Khách sạn Phương Đông 1
Địa chỉ: Đồng Quán, thôn Cầu Cả, X.Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 39 654 916

Khách sạn Thành Lâm
Địa chỉ: 136 Cầu Lớn, Xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 39 582 433

Khách sạn Thủy Tọa
Địa chỉ: Khối 1B, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 38 832 536

Khách sạn Đại Hoàng Gia
Địa chỉ: Km 5 cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Đông Anh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3958 0144 . Fax: 3958 2219