Khách sạn tại Đống Đa Hà Nội


Khách sạn A25 Asean
Địa chỉ: số 12 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 62751512 / ĐTDD: 0936043488

Khách sạn A25 Giảng Võ
Địa chỉ: 55B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 62751512 / ĐTDD: 0936043488

Khách sạn Asean
Địa chỉ: 12 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37.475.888 . Fax: 3852 9111

Khách sạn Bảo Sơn Hà Nội
Địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.356.444

Khách sạn Giao Thông
Địa chỉ: 152 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.514.923

6.Khách sạn Hà Nội Star (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 14 Nguyễn Như Đổ, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3747 0935 . Fax: 3747 0935

7.Khách Sạn Hacinco (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 110 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.574.040 . Fax: 3857 2626

8.Khách sạn Hanoi Emotion (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 26 – 28 Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.489.848

9.Khách sạn Hanoi View 2 (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 48 Ngo Si Lien, Dong Da, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (08) 36.012.152

10.Khách sạn Hoàng Ngọc (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 19 Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.232.660 . Fax: 3823 2605

11.Khách sạn Holidays (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 27 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37.474.106

12.Khách sạn Horison Hà Nội (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37.330.808

13.Khách sạn K15 Lai Châu (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 33 Ngõ Văn Chương P.Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.511.413

14.Khách sạn Kim Anh Hà Nội (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 132 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37.324.794

15.Khách sạn Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 7 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.522.522 . Fax: 3852 4919

16.Khách sạn Minh Đức (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 38 Hàng Cháo, P.Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37.337.398

17.Khách sạn New Moon (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 28 Trần Quý Cáp, P.Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37.335.029

18.Khách sạn Ngọc Anh (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 221 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3851 4368 . Fax: 3851 6940

19.Khách sạn Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 68 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38691289/ . Fax: 3869 5945


Khách sạn Thành Công
Địa chỉ: 101 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.563.030

27.Khách sạn Thịnh An (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 169 phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3 537 0000 . Fax: (04) 3 537 8236 . ĐTDD: 0904558357

28.Khách sạn Tứ Anh (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 8 Ngõ Thông Phong P.Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.459.663

29.Khách sạn Tulip (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 79 Vũ Ngọc Phan, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37765571 . Fax: 37765571 . ĐTDD: 0903.222.601

30.Khách sạn Tùng An (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 39 Ngõ 4 Phương Mai, P.Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 35.743.090

31.Khách sạn Vạn Lạc Phát (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 5 Ngõ 325 Giảng Võ, P.Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 35.121.745

32.Khách sạn Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 54b Quốc Tử Giám, P.Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37.474.25332

33.Khách sạn Vân Nam (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 26 Đường Láng, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.534.559

34.Khách sạn Victory (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 15 Nguyễn Như Đổ, P.Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37.474.725

35.Khách sạn Vườn Thủ Đô (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 4 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3835 0373 . Fax: 3835 0363

36.Khách Sạn Đường Sắt (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 1a Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.519.413


23.Khách sạn Sao Mai (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 42 Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37734328/

24.Khách sạn Thái Bình (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 221 Giảng Võ, P.Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.514.368

25.Khách sạn Thành An (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 26 Ngách 16/1 Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 39.141.622


20.Khách sạn Phương Nam (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 1 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 385.219.81 . Fax: 3852 2640

21.Khách sạn Quốc Tế Asean (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 8 Chùa Bộc, P.Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38.529.108

22.Khách sạn Sao Hà Nội (Đống Đa, Hà Nội)
Địa chỉ: 14b Nguyễn Như Đổ, P.Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37.470.935

Comments