khách sạn TAM ĐẢO

Danh sách khách sạn tại Tam Đảo. Khách sạn tại Tam Đảo khá phong phú về số lượng cũng như giá cả

Khách sạn Anh Đào
Địa chỉ: Khu 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Điện thoại: (0211) 3824 309

Khách sạn Cây Thông

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3824 271

Khách sạn Hương Rừng
Địa chỉ: Khu 1 Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Điện thoại: (0211) 3824333
3 sao

Khách sạn Hương Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3824 258

Khách sạn Hưng Hải
Địa chỉ: Khu A, Hồ Đại Lải, Tx. Phúc Yên
Điện thoại: (0211) 3856 012

Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3824 263


Khách sạn Hạ Long
Địa chỉ: TT Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3.824.206
2 sao

Khách sạn Suối Bạc

Địa chỉ: TT Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3.824.275
2 sao

Khách sạn MiMi

Địa chỉ: TT Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3.824.231
2 sao

Khách sạn Hanvet
Địa chỉ: TT Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3816.868
2 sao

Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: TT Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3.824.304
2 sao

Khách sạn Hoàng Anh
Địa chỉ:
Điện thoại: (0211) 3824259

Khách sạn Ngôi Sao Tam Đảo
Địa chỉ: Trung Tâm thị trấn Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3824246

Khách sạn Orient Tam Đảo
Địa chỉ: Tổ dân phố 1 Thị trấn Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3824235 - 0984458588

Khách sạn Mê Linh
Địa chỉ: Hồ Đại Lải, Tx. Phúc Yên
Điện thoại: (0211) 3856 021

Khách sạn Mela

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3824 321

Khách sạn Thế Giới Xanh
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3824 276
2 sao

Khách sạn Phương Vi
Địa chỉ:
Điện thoại: (0211) 3824195