Khách sạn tại Thủ Đức

Danh sách khách sạn tại Thủ Đức TP HCM

Khách sạn A - Nam Phú
Địa chỉ: 127/15 Hoàng Diệu 2, Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 37 522666 / ĐTDD: 0985585999

Khách sạn Ánh Trăng
Địa chỉ: 52 Kp4 Gò Dưa, P. Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37.295.407

Khách sạn Cao Danh
Địa chỉ: 501/12 Kp5 Kha Vạn Cân, P. Linh Đông, Thủ Đức, HCM
Điện thoại: (08) 37.205.827

Khách sạn Cát Huy
Địa chỉ: 712 Lô F4 Kp5 Ql13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, HCM
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn Hảo Tín
Địa chỉ: 485a Kp1 Tl43, P. Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn Hồng Lan
Địa chỉ: 5/3 Làng ĐH Thủ Đức Hữu Nghị, P. Bình Thọ, Thủ Đức, HCM
Điện thoại: (08) 37.225.929

Khách sạn Hồng Sâm
Địa chỉ: 76/2 Kp2 Đường 5, P. Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37.206.239

Khách sạn Kim Phát
Địa chỉ: 94A KP3 QL13, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37.271.920

Khách sạn Lối Xưa
Địa chỉ: 32 KP4 Đường 9, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37.296.307

Khách sạn Nam Anh
Địa chỉ: 81 Đường 10, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62.719.979

Khách sạn Nghĩa Trúc
Địa chỉ: 254/1A Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 54.036.964

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 16 Đường 3, P.Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.969.162


Khách sạn Phương Thùy
Địa chỉ: 4 KP3 Đường 17, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 54.224.909

Khách sạn Tân Thiên Hương
Địa chỉ: 46 Kp7 P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37.202.917

Khách sạn Thanh
Địa chỉ: 68a Kp3 Đường 17, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.970.341

Khách sạn Thanh Thanh
Địa chỉ: 7 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37.273.281

Khách sạn Thiên Hồng Phúc
Địa chỉ: 258b/3 Kp4 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
Điện thoại: (08) 37.268.801

Khách sạn Thiên Toàn Phúc
Địa chỉ: 106/2 Linh Đông, P. Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 62.823.199

Khách sạn Toàn Thành
Địa chỉ: 34/4 Đường 27, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 54.036.471

Khách sạn Hưng Triệu
Địa chỉ: 146/33 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM
Điện thoại: (08) 37.267.068

Khách sạn Kim Hồng Sơn
Địa chỉ: 94A KP3 QL13, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37.271.920

Khách sạn Lạc Viên
Địa chỉ: 4-5 Đường 3 KDC Tân Đức An, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37.205.981

Khách sạn Lộc Tấn
Địa chỉ: 4/51A KP5 QL13, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37.270.624