Khách sạn Tam Kỳ

Danh sách khách sạn tại Tam Kỳ, Tam Kỳ là trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Nam

khach san tam ky
khach san tam ky
khach san tam ky

Khách sạn Lê Dung Tam Kỳ
Địa chỉ: 32 Trần Phú, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 224 8888
3 sao

Khách sạn Cây Hoa Sữa
Địa chỉ: 111 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3824 555

Khách sạn Thiên Thanh Tam Kỳ
Địa chỉ: 495 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3851 377 ‎

Khách sạn Anh Huy Tam Kỳ
Địa chỉ: 20 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3810 099 ‎

Khách sạn Đông Á Tam Kỳ
Địa chỉ: 540 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3.834.666

Khách sạn New Life Tam Kỳ
Địa chỉ: 142 Huỳnh Thúc Kháng, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3825789

Khách sạn Vinh Khanh Tàm Kỳ
Địa chỉ: Hùng Vương, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3845 588 ‎

Khách sạn Mường Thanh Tam KỳKhách sạn Trâm Oanh Tam Kỳ
Địa chỉ: 108 Trương Chí Cương, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3815686
2 sao

Khách sạn Hải Sơn
Địa chỉ: 345 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3.851.464

Khách sạn Hoàng Ngọc Tam Kỳ
Địa chỉ: 52 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 381 3525

Khách sạn Hùng Vương Tam Kỳ
Địa chỉ: 284-286 Hùng Vương, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3825712
2 sao

Khách sạn Việt Thành Tam Kỳ
Địa chỉ: 39 Duy Tân, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 385 1018

Khách sạn Lộc Tài Tam Kỳ
Địa chỉ: 461 Phan Chu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3.828.32

Khách sạn My My Tam Kỳ
Địa chỉ: Lô A1-A2 Phan Bội Châu, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3813 346
2 sao

Khách sạn Tam Kỳ
Địa chỉ: 495b Phan Chu Trinh, Tam Kỳ
Điện thoại: (0510) 3.859.42