khách sạn THÁI BÌNH

Danh sách khách sạn tại Thái Bình

Khách sạn An Thái
Địa chỉ: 284 Trần Thái Tôn, Thái Bình
Điện thoại : 036 3840822

Khách sạn Dầu khí Thái Bình
Địa chỉ: 458 Lý Bôn, Tp Thái Bình, Thái Bình
Điện thoại : 036 3658 222

Nhà khách Bộ chỉ huy

Địa chỉ : Số 2 Lý Bôn, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 6255777

Khách sạn Du lịch Thái Bình
Địa chỉ: 458 Lý Bôn, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3831789

Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: Số 352 Đường Lý Thường Kiệt, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3731024

Khách sạn Hồng Hà
Địa chỉ: Phường Phúc Khánh, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3836095

Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ: 142 Lý Bôn, TP. Thái Bình
Điện thoại : (036) 383 8450

Khách sạn Thương Mại

Địa chỉ: Km 4, Quốc lộ 10, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3831708
Khách sạn Kim Cương
Địa chỉ: 373 Trần Nhân Tông, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3641555

Khách sạn Nam Thái
Địa chỉ: 532 Lý Bôn, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3831836

Khách sạn PARIS
Địa chỉ: Số 53 P.Phú Khánh, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3834340

Khách sạn Sông Trà
Địa chỉ: Đường Lê Lợi, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3735343

Khách sạn Thái Bình Vàng
Địa chỉ: 34 Đốc Nhưỡng, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3844999

Khách sạn Hồng Kông 2
Địa chỉ: 445 Trần Thái Tông, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 6565679 – 0976 263686

Khách sạn Hùng Cường
Địa chỉ: 486 phố Lý Bôn, TP. Thái Bình
Điện thoại : 036 3848868