khách sạn THÁI NGUYÊN

Danh sách khách sạn Thái Nguyên

Khách sạn Hoàng Mấm
Địa chỉ: 22 Đường Lương Thế Vinh, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3841999

Khách sạn Đông Á II
Địa chỉ: 48 Tổ 2 P. Đồng Quang, TP Thái Nguyên
Điện thoại:

Khách sạn Sông Cầu
Địa chỉ: Trưng Vương, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 385 4607

Khách sạn Sơn Hải
Địa chỉ: Phùng Chí Kiên, Trưng Vương, tp. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3783908

Khách sạn Nam Phương
Địa chỉ: 75 Phủ Liễn, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3753937

Khách sạn Hữu Nghị
Địa chỉ: 937 Dương Tự Minh, tp. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3758777

Khách sạn Dạ Hương I

Địa chỉ: 16 Quang Trung, Tp. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3855453

Khách sạn Victory
Địa chỉ: 140 Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 365335

Khách sạn Thái Hà
Địa chỉ: 634/1 Bắc Kạn, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3855839

Khách sạn Ban Mai Xanh
Địa chỉ: Tổ 10 đường Bắc Kạn, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3655444Khách sạn Quang Đạt
Địa chỉ: Tổ 19, đường Phù Liễn, Thái Nguyên
Điện thoại:
2 sao

Khách sạn Mai Đan
Địa chỉ:Số nhà 37, Tổ 32, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên
Điện thoại:

Khách sạn Đông Á I

Địa chỉ: 142 Đường Hoàng văn Thụ, TP Thái Nguyên
Điện thoại:

Khách sạn New Holiday
Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên
Điện thoại:

Khách sạn Bến Thành
Địa chỉ: Đường 8, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3751057

Khách sạn Bằng Lăng
Địa chỉ: 664 Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3855851

Khách sạn Hoa Hồng
Địa chỉ: Tổ 11, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3759336

Khách sạn Tân Hải Long
Địa chỉ: Phường Gia Sàng, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 385 4603

Khách sạn Thái An Dương
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 385 4997

Khách sạn Sơn

Địa chỉ: KĐT Xuân Thịnh, P.Đồng Quang, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3857222Khách sạn Queenly
Địa chỉ: 6/1 Bắc Kạn, Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 3855807


Khách sạn Thái Nguyên
Địa chỉ: 2 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên
ĐT cố định: (0280) 385 5361


Khách sạn Hương Trà
Địa chỉ: 223 Thống Nhất, tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 365 0688

Khách sạn Dòng Sông Xanh
Địa chỉ: Quốc Lộ 1B, Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên
Điện thoại:

Khách sạn Everest
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên
Điện thoại:

Khách sạn Bắc Sơn
Địa chỉ: Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 385 4978

Khách sạn Anh Bốn
Địa chỉ: Tổ 22, Phường Quang Trung, Tp. Thái Nguyên
Điện thoại: (0280) 385 1028

Khách sạn Dạ Hương II
Địa chỉ: 01 Đường Lê Quý Đôn, TP Thái Nguyên
Điện thoại: