khách sạn THANH HÓA

Danh sách khách sạn tại Thanh Hóa

Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 20 Phan Chu Chinh, P. Điện Biên, Thanh Hoá
Điện thoại: (037)

Khách sạn Hàm Rồng
Địa chỉ: Bà Triệu, P.Đông Thọ, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.961.236

Khách sạn Lợi Linh

Địa chỉ: 22 Trần Phú, P.Điện Biên, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.851.667

Khách sạn Newstar
Địa chỉ: 73 Hoàng Văn Thụ. P Ngọc Trạo, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3915.678  ĐTDD: 0912.518.118

Khách sạn Ngân Hoa
Địa chỉ: 36 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.851.421

Khách sạn Trường Lâm
Địa chỉ: 466 Trần Phú, P. Ba Đình, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.852.960

Nhà nghỉ Huyền Linh
Địa chỉ: Số 9, Phạm Ngũ Lão, P. Đông Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 2828268 . ĐTDD: 0913568957
Khách sạn Phù Đổng
Địa chỉ: 68 Dương Đình Nghệ – Đông Thọ, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 853.789  ĐTDD: 09.13.293.341

Khách sạn Phúc Thành
Địa chỉ: 171 Thành Thái, P. Đông Thọ, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.752.177

Khách sạn Thăng Long
Địa chỉ: 560 Quang Trung 2, P.Đông Vệ, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.951.744

Khách sạn Thanh Hóa
Địa chỉ: 25A Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh
Điện thoại: (037)

Khách sạn Thủy Tiên
Địa chỉ: Trường Thi, P.Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.857.024

Nhà khách UBND tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: 133 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 852.217

Khách sạn Đường Sắt Mật Sơn
Địa chỉ: 91 Mật Sơn P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.858.614