Khách sạn Thuận An

Thuận An là một thị xã của tỉnh Bình Dương, mời các bạn tham khảo các khách sạn tại Thuận An bên dưới

Khách sạn Hoàng Yến Bình Dương
Địa chỉ : Số 11/16, QL 13, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 786.243
Email : hoangyenhotel@hoangyenhotel.com
Số phòng : 57 phòng
Khách sạn Dìn Ký Bình Dương
Số 8/15, khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 755.480
Email :
Số phòng : 57 phòng

Khách sạn Kiến An Bình Dương
Địa chỉ : Số 2A, lô 3, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương
Điện thoại : (0650) 3 797.779
Email : info@kahotel.com.vn
Số phòng : 38 phòng