khách sạn TIỀN GIANG

Danh sách khách sạn tại Tiền Giang

Khách sạn Minh Kiều
Địa chỉ: 2 Thủ Khoa Huân, Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại:
2 sao

Khách sạn Chương Dương

Địa chỉ: 10 Đường 30 tháng 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (84-73) 387 0875

Khách sạn Hùng Vương

Địa chỉ: 40 Hùng Vương, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (84-73) 387 6868

Khách sạn Mỹ Tho 1
Địa chỉ: 67 Đường 30 tháng 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (84-73) 387 2543

Khách sạn Mỹ Tho 2
Địa chỉ: 43 Ngô Quyền, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (84-73) 387 2126


Khách sạn Sông Tiền
Địa chỉ: 101 Trưng Trắc, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (84-73) 387 2009

Khách sạn Hướng Dương
Địa chỉ: 33 Trưng Trắc, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (84-73) 387 2011

Khách sạn Rạng Đông
Địa chỉ: 25 Đường 30 tháng 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (84-73) 387 4400

Khách sạn Yến Ngân
Địa chỉ: 347A Khu 3 thị trấn Cái Bè, Tiền Giang
Điện thoại: (84-73) 392 3148

Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 61 Đường 30 tháng 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang
Điện thoại: (84-73) 387 4324Trang con (1): Khách sạn Minh Kiều