Lan Lan 1 Hotel

Địa chỉ: 
Hạng sao:
3 sao | Số phòng: 64 phòng | Số tầng:  | Diện tích:    | Vị trí:  | Hoạt động từ:

Tiện ích phòng

Tiện ích và dịch vụ khách sạn

Thông tin khác