Khách sạn Tú Lệ

Danh sách khách sạn Tú Lệ Yên Bái, mời các bạn xem bên dưới

Khách sạn Phố Núi Tú Lệ
Địa chỉ : Xã Tú Lệ, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại : 029 3897115 – 0986 308761
2 sao