Khách sạn Tuy Hòa

Danh sách khách sạn tại Tuy Hòa Phú Yên

Khách sạn Vĩnh Thuận
Địa chỉ: 227 Nguyễn Tất Thành, Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoai: (057) 3 838483


Khách sạn Thanh Vân 3
Địa chỉ: 266 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057).3841818

Khách sạn Hồng Ngọc

Địa chỉ: 184-186 Hùng Vương, TP Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3 83 83 85


Khách sạn Lam Trà 2
Địa chỉ: Lô A3-A4, Trần Phú,TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3811666

Khách sạn Kim Hằng
Địa chỉ: 221 Hùng Vương TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3893999
1 sao

Khách sạn Hoa Anh Đào
Địa chỉ: 250 Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3 819944
1 sao

Khách sạn Vĩnh Thuận
Địa chỉ: 227 Nguyễn Tất Thành, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3 838483
2 sao

Khách sạn Hoàng Lan Tuy Hòa
Địa chỉ: 29A Nguyễn Du,TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoai: (057) 6253124
1 sao

Khách sạn Thu Hường
Địa chỉ: 01 Nguyễn Du, P7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoai: (057) 3823510
1 sao

Khách sạn Đà Giang
Địa chỉ: 26B Nguyễn Tất Thành, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3 820179
1 sao

Khách sạn Huyền Trâm 
Địa chỉ: Chính Nghĩa, An Phú, TP. Tuy Hòa 
Điện thoại:  
1 sao

Khách sạn Hoàng Sương Tuy Hòa
Địa chỉ: 151 Lê Thánh Tôn TP.Tuy Hòa 
Điện thoại: (057) 3826195
1 sao

Khách sạn Phú Hội 
Địa chỉ: Lô 04-06, Hùng Vương, TP. Tuy Hòa 
Điện thoại: (057) 3846568
1 sao

Khách sạn Thanh Long
Địa chỉ: 314 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3826999 - 0942030423

Khách sạn Nhiệt Đới
Địa chỉ: 216 Nguyễn Huệ, P7, Tp. Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3822424

Khách sạn Long Beach
Địa chỉ: 17 Độc Lập TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3842828

Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên
Địa chỉ: 541 Trần Hưng Đạo, TP. Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3889889 -3822999


Khách sạn The King''''s
Địa chỉ: 168B Lê Lợi,TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3827979
1 sao

Khách sạn Lam Trà
Địa chỉ: Lô 14C2 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3821179
1 sao

Khách sạn Anh Tuấn
Địa chỉ: 324-326 Hùng Vương,TP. Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3841999

Khách sạn Sĩ Kim
Địa chỉ: 103-105 Hùng Vương,TP. Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3884884

Khách sạn Thanh Kim Anh
Địa chỉ: 189-191 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3810630
1 sao

Khách sạn Sinh Hiền
Địa chỉ: Lô 08-L16, Hùng Vương, TP. Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3553820
1 sao

Khách sạn Du Lịch Công Đoàn
Địa chỉ: 53 Độc Lập, TP.. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3823187
2 sao

Khách sạn Thy Hùng Tuy Hòa
Địa chỉ: L04-11-12-13 Hùng Vương, TP. Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3848789

Khách sạn Hoàng Vy
Địa chỉ: 250 Hùng Vương,P7,TP. Tuy Hòa
Điện thoại: (057) 3843262
1 sao

Khách sạn Quỳnh Hoa
Địa chỉ: 18 Trần Bình Trọng, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057) 3 823401
1 sao