khách sạn UÔNG BÍ

Danh sách khách sạn tại thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh
Khách sạn Hoa Lan
Địa chỉ: Khu 3 P.Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3851384

Khách sạn La Thành
Địa chỉ: Tổ 16 Khu 3 P.Trưng Vương, Uông Bí
Điện thoại : 033 3.854.095

Khách sạn Sentosa
Địa chỉ: Tổ 21 Khu 6, P. Quang Trung, Uông Bí
Điện thoại : 033 3856703

Khách sạn Thanh Lịch
Địa chỉ: Phường Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3854387

Khách sạn Thương mại Uông Bí
Địa chỉ: Số 496 Quang Trung, TP. Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3660088

Khách sạn Thủy Vân

Địa chỉ: 23 Quang Trung, Uông Bí
Điện thoại : 033 3.662686 / 0989798066Khách sạn Đức Phúc
Địa chỉ : Trần Nhân Tông, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3661 661 ‎

Khách sạn Hương Trà
Địa chỉ : Trần Phú, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3854 609 ‎

Khách sạn Minh Chiến
Địa chỉ : Quốc Lộ 18, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3855 133

Khách sạn Minh Ngọc
Địa chỉ : Trần Nhân Tông, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3854 269 ‎

Khách sạn Thủy Vân

Địa chỉ : 23 Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3662 686 ‎

Khách sạn Duy Long
Địa chỉ : 276 Bạch Đằng, Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3850588

Khách sạn Cẩm Thương
Địa chỉ : 26 Sông Uông, Trưng Vương, Uông Bí
Điện thoại : 098 412 99 87 ‎
Khách sạn Diệp Linh 2
Địa chỉ : Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3665 466 ‎

Khách sạn Ngọc Yến
Địa chỉ : Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3854 504 ‎

Khách sạn Minh Tuấn

Địa chỉ : 89 Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3854 689 ‎

Khách sạn Vạn Xuân
Địa chỉ : Quốc Lộ 10, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3854 287 ‎

Khách sạn Thu Hà
Địa chỉ : 4 Trần Hưng Đạo, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3855 625 ‎

Khách sạn Thương Mại
Địa chỉ : 496 Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại : 033 3660 088 ‎