Khách sạn Vĩnh Châu

Vĩnh Châu là một huyện của tỉnh Sóc Trăng, mời bạn xem danh sách khách sạn Vĩnh Châu Sóc Trăng

Khách sạn Quang Hỷ
Địa chỉ: 128 Khu 1 Nguyễn Huệ, Tt.Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 3861010


Khách sạn Kim Thu
Địa chỉ: 56a Khu 4 Trần Hưng Đạo, Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Điện thoại: (079) 3911277