Khách sạn Vĩnh Yên

Danh sách khách sạn tại TP. Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

Khách sạn Việt Anh
Số 9 đường Tô Hiến Thành - TP. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3867473


Khách sạn Sông Hồng
Địa chỉ: Đường Lam Sơn - TP. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.6259999


Khách sạn Trung Du
Địa chỉ: Phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113.626.626


Khách sạn Vĩnh Yên
Địa chỉ: Đống Đa, TP. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3861 250


Khách sạn Kim Vũ
Số 773 đường Mê Linh - Khai Quang
TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3847225
1 sao

Khách sạn An Du
Địa chỉ: Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3720088


Khách sạn Ngọc Lan
Địa chỉ: Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3861470


Khách sạn Hồng Ngọc
Đường Mê Linh - TP. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3860891
1 sao

Khách sạn Hoàng Quy
Địa chỉ: Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3840.884

Nhà khách Đầm Vạc
Địa chỉ: Đường Kim Ngọc, TP. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3710267
Khách sạn Phương Hoa
Số 47 phố Chùa Hà - Định Trung
TP. Vĩnh Yên –  tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3.845.999
1 sao

Khách sạn Hoàng Gia
Số 179 đường Tần Quốc Tuấn - TP. Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3861432
1 sao

Khách sạn Kim Anh

Số 1 đường Nguyễn Tất Thành - TP. Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.2211777
1 sao

Khách sạn Thái Dương
Địa chỉ: Đống Đa, TP. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.6252668