Petro House Hotel

Khách sạn Petro House

Địa chỉ:
63 Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3852014
Hạng sao:  3 sao


Loại phòng


Giá phòng

Tiện ích phòng

Tiện ích và dịch vụ khách sạn

Thông tin khác

Hình ảnh