Loại phòng và kích thước


Loại phòng và kích thước giường:

Phòng TWIN và phòng Double là gì?

1. Phòng TWIN (hay viết tắt là TWN) là loại phòng có 02 giường đơn, thích hợp cho 2 khách không quen ngủ chung 1 giường. Có 03 cỡ giường đơn: 2.0m x 1.0m (thông dụng cho các khách sạn 3 sao trở xuống), 2.0m x 1.2m (thông dụng cho các khách sạn 4 sao trở lên), 2.0m x 1.4m (hiếm gặp)

2. Phòng Double (viết tắt là DBL) là phòng có 01 giường đôi, thích hợp cho cặp vợ chồng hoặc 2 người có thể nằm chung 1 giường. Có 04 cỡ giường đôi: 2.0m x 1.5m (hiếm gặp), 2.0 x 1.6m (thông dụng), 2.0m x 1.8m (Queen size), 2.0m x 2.0m (King size).
Comments