Nhà nghỉ Mộc Châu

Danh sách nhà nghỉ tại Mộc Châu Sơn La
Nhà nghỉ Thành Công
Địa chỉ : Ngã 3 Bó Bun, Thị trấn Nông trường Mộc Châu
Điện thoại : 0916 199 801

Nhà nghỉ Vỹ Anh
Địa chỉ : Bản Áng 2 xã Đông Sang – huyện Mộc Châu
Điện thoại : 0125.057.632

Nhà nghỉ Phọng Lưu
Địa chỉ : Bản Áng 1 xã Đông Sang – huyện Mộc Châu
Điện thoại : 0166. 311. 9464

Nhà nghỉ Thuận The
Địa chỉ : Bản Áng II xã Đông Sang
Điện thoại : 01639.607.572 / 0166.828.4699

Nhà nghỉ Huy Hùng
Địa chỉ: Tiểu khu Bệnh viện II – Thị trấn Nông trường Mộc Châu
Điện thoại : 0946.227.330 / 01697.581388

Nhà sàn 689 - QL 6

Địa chỉ : Ngã tư bản Bun, Thij trấn NT Mộc Châu
Điện thoại:  0947 167 276

Nhà sàn 89 - QL 6
Địa chỉ : Số nhà 107, đường Hoàng Quốc Việt (Ngã tư bản Bun),Thị trấn NT Mộc Châu
Điện thoại : 0223 667.039 , 0912 273 505

Cơ sở lưu trú Thu Cham
Địa chỉ : Bản Áng 2 xã Đông Sang – huyện Mộc Châu
Điện thoại : 0168. 446. 7772

Cơ sở lưu trú Vân Xuyến
Địa chỉ : Bản Áng 2 xã Đông Sang – huyện Mộc Châu
Điện thoại : 0167. 4271. 283

Nhà nghỉ Hoàng Giang
Địa chỉ : Bản Áng 2 xã Đông Sang – huyện Mộc Châu
Điện thoại : 0122. 833. 6958

Nhà nghỉ Hoàng Long
Địa chỉ : Bản Áng 2 xã Đông Sang – huyện Mộc Châu
Điện thoại : 0975. 089.836 – 0165. 948. 6956

Nhà nghỉ sinh thái Bảo Huy
Địa chỉ: Tiểu khu 1 thị trấn Mộc Châu – Sơn La
Điện thoại: 0915 771 966 – 0979 588 899 – (022) 3 866 599

Nhà nghỉ sinh thái Trực Nhung
Địa chỉ : TK Bản Mòn, Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu
Điện thoại: 0223 866 690 / 0973.357.678 / 0989 300 115

Cơ sở lưu trú Hữu Hoài
Địa chỉ : Tiểu khu 34 Xã Đông Sang Huyện Mộc Châu
Điện thoại: 0988.243.107 / 0989.491.757 /  01672.517.059

Nhà nghỉ Thịnh Hoa
Địa chỉ : Tiểu khu 32 Thị trấn Nông trường Mộc Châu
Điện thoại : 0127. 88 66 888 – 0127.88.67776

Nhà nghỉ Mặt Trời

Địa chỉ: TK 4 – TTMC, Mộc Châu, Sơn La
Điện thoại: (022) 3.867.867

Nhà nghỉ Đức Dũng
Địa chỉ: TK 6 – TT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La
Điện thoại: (022) 3.866.181

Nhà nghỉ Sao Mai
Địa chỉ: số 131 đường Nguyễn Lương Bằng – TK 14 thị trấn Mộc Châu
Điện thoại: 0223 766 213 – 0912 332 443
Nhà nghỉ Thế Anh
Địa chỉ : Tiểu khu Nhà nghỉ- thị trấn Nông trường Mộc Châu
Điện thoại : 0223. 869.059 / 0979. 869.059 / 0937. 869.059

Nhà nghỉ Mộc Châu Xanh
Địa chỉ : 88 đường Hoàng Quốc Việt – (ngã tư Bó Bun) Thị trấn Nông trường Mộc Châu
Điện thoại : (022) 3567555- 0978999055

Nhà Nghỉ 302 (Tiến Dũng)
Địa chỉ : Số nhà 296 đường Trần Huy Liệu – Tiểu khu 10 Thị trấn Mộc Châu
Điện thoại : 0912. 462.220 / 0914. 789.032

Nhà nghỉ Hùng Nhung
Địa chỉ: Tiểu khu Nhà Nghỉ- Thị trấn Nông trường Mộc Châu (Đối diện khách sạn Công đoàn Mộc Châu)
Điện thoại : 022.3. 869.746

Nhà nghỉ Pha Luông

Địa chỉ : Ngã tư bản Bun, thị trấn nông trường Mộc Châu
Điện thoại: 0223 569 666 , 0944 009 008, 0168.748.3597, 0945.009.323

Nhà nghỉ Hoàng Sơn

Địa chỉ : Tiểu khu Nhà nghỉ- thị trấn Nông trường Mộc Châu
Điện thoại : 022 3 766 859 / 0947. 518.026

Nhà nghỉ Ánh Dương

Địa chỉ : số nhà 72 đường Tô Hiệu, Thị Trấn Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Điện thoại : 022 3766567 – 0915421008

Nhà nghỉ Hồng Hà
Địa chỉ : Tiểu khu Nhà Nghỉ – Thị trấn NT Mộc Châu (đối diện khách sạn Công Đoàn)
Điện thoại : 022 3.869.832 – 0163.265.3052 – 0945 918050

Nhà nghỉ Phương Vy
Địa chi : Tiểu khu nhà nghỉ- thị trấn Nông trường Mộc Châu (đối diện khách sạn Công đoàn)
Điện thoại : 022.3.869 813 – 0975.304.595 – 0984.607.327

Nhà nghỉ Hoa Ban
Địa chỉ : TK13 Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu
Điện thoại: 0982.577.092- 0943 899 092

Nhà nghỉ Nga Đức
Địa chỉ : Tiểu khu Nhà nghỉ – Thị trấn NT Mộc Châu
Điện thoại : 022 3 669 707 – 01658245 025

Nhà nghỉ Bình Nguyên
Địa chỉ : Tiểu khu 4 Thị trấn Mộc Châu – Sơn La
Điện thoại : 0223866398 / 0912085964

Nhà Nghỉ Hồng Nhung

Địa chỉ : Tiểu khu 13 Thị trấn Mộc Châu
Điện thoại : 0915.008.456

Nhà Nghỉ Tiến Lan
Địa chỉ : Tiểu khu 13 Thị trấn Mộc Châu
Điện thoại : 022 3 867432 / 0168.313.7 646

Nhà Nghỉ Xuân Cường
Địa chỉ : Số 3 phố Vũ Xuân Thiều, Thị trấn Mộc Châu (cạnh Ngân hàng Nông nghiệp)
Điện thoại : 022 3 766.997 / 0913.088.676

Cơ sở lưu trú Bình Anh 2
Địa chỉ : Bản Nà Bó xã Mường Sang, Mộc Châu – Sơn La
Điện thoại : 0945.129.599