Nhà nghỉ Phước Long

Danh sách nhà nghỉ tại Phước Long Bình Phước

Nhà nghỉ Anh Đào
Địa chỉ : 120 Tỉnh lộ 741, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3778207

Nhà nghỉ Đổ Hoài
Địa chỉ : 11 đường 6-1,  Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3778301

Nhà nghỉ Hoàng Gia
Địa chỉ : Đường Lê Quý Đôn, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3780199 – 0651 3709679

Nhà nghỉ Gia Bảo
Địa chỉ : Đường CMT8, Long Thủy, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3780790

Nhà nghỉ Tân Bình

Địa chỉ : Tỉnh lộ 741, Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3713111

Nhà nghỉ 773
Địa chỉ : Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước
Điện thoại : 0651 3773773