Viết bài giới thiệu khách sạn

Viết bài giới thiệu khách sạn

Quí khách sạn cung cấp cho Chúng tôi nội dung giới thiệu và các hình ảnh tốt nhất về khách sạn, Chúng tôi sẽ tổ chức biên tập và đưa lên http://hotelviet.vn tại các vị trí thuận lợi để khách hàng dễ tìm kiếm cụ thể như sau:

1. Khách sạn được đặt trong chuyên mục tỉnh thành khách sạn đang kinh doanh
2. Khách sạn được đặt trong chuyên mục tương ứng với hạng sao mà khách sạn được cấp
3. Khách sạn được đặt trong chuyên mục vị trí mà khách sạn đang tọa lạc

Ví dụ

Khách sạn Vũ Quý 1 là khách sạn 2 sao nằm gần khu vực biển của Nha Trang, Khách sạn Vũ Quý 1 sẽ có mặt tại các chuyên mục sau:

Chuyên mục: Khách sạn Nha Trang

Phí viết bài giới thiệu khách sạn trên http://hotelviet.vn

Phí viết bài giới thiệu và duy trì khách sạn trên các chuyên mục 1.000.000 đồng (chỉ thu 1 lần - quảng cáo dài hạn)


Vị trí khách sạn trên từng chuyên mục được theo thứ tự ưu tiên trước sau, khách sạn đăng ký trước sẽ được đặt trước, khách sạn tham gia sau sẽ đặt phía dưới


Một số lợi ích từ chương trình viết bài giới thiệu trên http://hotelviet.vn

Bài giới thiệu sẽ ghi rõ

Tên thương hiệu
Địa chỉ
Hạng sao
Các thông tin liên hệ
Không giới hạn về hình ảnh

Do vậy bạn có thể sử dụng trang giới thiệu về khách sạn của bạn để làm việc với khách hàng mà không cần xây dựng 1 website riêng
(điều này rất phù hợp với các khách sạn có qui mô nhỏ, tiết kiệm được chi phí làm website và quản trị web)


Bạn có thể xem demo: tại đây