Phí quảng cáo khuyến mãi

Phí quảng cáo các chương trình khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi của khách sạn sẽ được đăng vào mục khuyến mãi của tỉnh thành tương ứng ví dụ: khách sạn của bạn ở Hội An sẽ đăng vào chuyên mục Khách sạn Hội An khuyến mãi

Khách sạn đăng ký trước bài sẽ được đăng lên trước, đăng ký sau sẽ được đăng sau theo thứ tự, khi bài trên hết hạn thì bài dưới sẽ lên trên nếu còn hạn

THỜI GIAN QUẢNG CÁO
 PHÍ QUẢNG CÁO
1 tháng
200.000
2 tháng
400.000
3 tháng
600.000
4 tháng
720.000
5 tháng
850.000
6 tháng
960.000
7 tháng
1.050.000
8 tháng
1.120.000
9 tháng
1.170.000
10 tháng
1.200.000


ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO KHUYẾN MÃI