Resort Bắc Ninh

Danh sách resort tại Bắc Ninh

Phú Sơn Bắc Ninh Resort
Địa chỉ : Phố Phúc Sơn - TP. Bắc Ninh
Điện thoại: (84-241)3871222 / 3871999
Email: phusonresort@gmail.com
4 sao